Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια στις υποχρεωτικές αργίες – Πώς θα αμείβονται όσοι εργάζονται

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια στις υποχρεωτικές αργίες – Πώς θα αμείβονται όσοι εργάζονται

Ριζικές αλλαγές έρχονται στην εργατική νομοθεσία καθώς με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021 (Α’101) του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή θεσμοθετήθηκαν ως επιπλέον ημέρες υποχρεωτικής αργίας η Πρωτοχρονιά ( 1η Ιανουαρίου) και η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου).

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα οι παραπάνω ημέρες δεν θεωρούνταν ως ημέρες αργίας. Επίσης επισημαίνεται ότι προσαυξάνεται κατά 75% ο μισθός όσων απασχολούνται την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

Αναλυτικά:

Άρθρο 91 : Αμοιβή για απασχόληση κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Αμοιβή για απασχόληση κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας – Τροποποίηση του ν.δ. 3755/1957

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α’ 182),

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου η φράση ” και

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου» αντικαθίσταται ως εξής «,

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου,

η) η της 1ης Ιανουαρίου και

θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου)»,

β) η διατύπωση αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«2. Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται

α) η της 25ης Μαρτίου,

β) η της Δευτέρας του Πάσχα,

γ) η της 1ης Μαΐου,

δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

ε) η της 28ης Οκτωβρίου,

στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου),

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου,

η) η της 1ης Ιανουαρίου και

θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).

Από αυτές κατά την 1η Μαΐου και την 28η Οκτωβρίου, η απασχόληση των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς στη διακριτική εξουσία του εργοδότη”.

Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια : Οι αλλαγές στις νόμιμες αποδοχές

” Με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021 (Α’101) θεσμοθετήθηκαν ως επιπλέον ημέρες υποχρεωτικής αργίας η 1η Ιανουαρίου και η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου). Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο η αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι για την απασχόληση κατά τις επίσημες αργίες (75% προσαύξηση επί των νομίμων αποδοχών), ρυθμίζεται μεταξύ των άλλων με το ν.δ. 3755/1957, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δεδομένου ότι στις διατάξεις του εν λόγω ν.δ δεν περιλαμβάνονται οι δύο επιπλέον ημέρες υποχρεωτικής αργίας, η προτεινόμενη διάταξη έρχεται να καλύψει το νομικό κενό, συμπληρώνοντας αντίστοιχα τις διατάξεις αυτές.

Επίσης με το άρθρο 92 επιχειρείται να αρθεί η δυσμενής μεταχείριση επιχειρήσεων που αποσπούν στην Ελλάδα προσωπικό υπέρ εγχώριων επιχειρήσεων, μέσω του περιορισμού της έκτασης της κοινής ευθύνης του εργολάβου για μισθούς, εισφορές κλπ προσωπικού υπεργολάβων του μόνο στις κατασκευαστικές κλπ εργασίες και μόνο στον πρώτο κρίκο της αλυσίδας των υπεργολάβων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *