Ανασφάλιστα οχήματα: Ψηφιακή Πύλη θα ενημερώνει για την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Ανασφάλιστα οχήματα: Ψηφιακή Πύλη θα ενημερώνει για την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας

Μια ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που θα ενημερώνει ποια οχήματα είναι ανασφάλιστα και ποια σε ακινησία, σχεδιάζει η Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, τη δημιουργία ιστοτόπου παροχής δημοσίων πληροφοριών για την κατάσταση οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα προβλέπει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) δημιουργείται ειδικός ιστότοπος, όπου παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data),με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων.

Σε σχέση με τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων προβλέπεται πως η ΑΑΔΕ θα πρέπει να διαθέτει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων που αφορούν στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τα χαρακτηριστικά του οχήματος (ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος), την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας αυτού, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής του, και την τυχόν δήλωσή του ως «απωλεσθέν» ή «κλαπέν για το σύνολο των οχημάτων» για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι, «δεν θα αποστέλλονται προς δημοσίευση στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας».

Οι πληροφορίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ)

• Πληροφορία για την κατάσταση του οχήματος, ενδεικτικά σε «κλοπή», «κίνηση» ή «ακινησία», καθώς και ημερομηνία που τέθηκε σε ακινησία.

• Πληροφορία για την κατάσταση ασφάλισης του, αν είναι «ασφαλισμένο» ή «ανασφάλιστο», και στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένο την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης ασφάλισης.

• Χαρακτηριστικά του οχήματος, ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν θα απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ως αυτό εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ θα χορηγεί τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων προς δημοσίευση στον ειδικό ιστότοπο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες θα πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *