ΤΕΚΑ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ : οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας

Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον αναλάβουν εργασία για την οποία υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημοσίου, καθώς και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι θα υπάγονταν υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Από 1.1.2023 έως 31.12.2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1.1.1987 και εφεξής) μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ. Τι εισφορές πληρώνω στο ΤΕΚΑ;

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ως έχει. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή τους είτε υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ είτε υπάγονται στο ΤΕΚΑ.

Σήμερα, το ύψος των εισφορών ανέρχεται στο 6,5% των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο) και από 1.6.2022 το ποσοστό μειώνεται στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο). 

Τα ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).     Πώς πληρώνω εισφορές;

Οι εισφορές για τους μισθωτούς καταβάλλονται από τον εργοδότη τους. Ο εργοδότης παρακρατά από τις μεικτές αποδοχές του εργαζομένου τις εργατικές εισφορές (3,25% των μεικτών αποδοχών) και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές (3,25% των μεικτών αποδοχών) υπέρ επικουρικής ασφάλισης. Τι είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές και ποιο είναι το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών;

Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι αποδοχές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. 

Οι αποδοχές που ξεπερνούν ένα ορισμένο όριο παύουν να λογίζονται ως ασφαλιστέες.

Το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) σήμερα είναι 6.500€, που σημαίνει πως όταν οι μηνιαίες αποδοχές ενός εργαζομένου ξεπερνούν το πλαφόν, για το τμήμα των αποδοχών που ξεπερνά το πλαφόν δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης των εισφορών. Το ως άνω ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά την εισφορά του ασφαλισμένου. Ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη. Πώς γίνεται η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του ΤΕΚΑ;

To TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς, η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας γίνεται είτε στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ είτε διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, δες εδώ.