επιχειρησεις πολιτισμου

Υποβολή δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού για την οικονομική ενίσχυση κάλυψης θέσεων θεατή / εισιτηρίου.

Πρωτότυπο έγγραφο [Σημείωση: Με την από 26/11/2021 Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ ορίζονταν τα εξής:« ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ… Read More »Υποβολή δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού για την οικονομική ενίσχυση κάλυψης θέσεων θεατή / εισιτηρίου.